Romelanda Hembygdsförening – din länk mellan dåtid och nutid

Om oss

Ett femtiotal Romelandabor träffades en januaridag 1965 och bildade Romelanda Hembygdsförening. Till styrelsen valdes Johannes Mattiasson, Bror Larsson, Ella Gustavsson, Elsa Thorsson, Arne Samuelsson, Göte Hildesson och Arvid Thorén. Samma år i september skänker Erik Olsson i Lid sin fädernegård till föreningen att användas till bygdemuseum. Byggnaderna var i dåligt skick. Ladugården gick inte att rädda men manbyggnaden rustades upp. Ett enormt fint jobb har gjorts av kunniga engagerade medlemmar. Huset flyttades hit vid Laga skiftet 1830.    

Övriga hus är "Hildessonhuset" med en ladugårdsdel, skomakeri och skrädderi samt Hildessonkontor.                         Dessutom ingår en  liten stuga kallad Farmorsstugan.

Det som vår hembygdsgård är mest känd förvår midsommarfest med traditionsenligt firande. Många återvänder varje år för att uppleva stämningen och ta en fika med hembakt och kanske träffa gamla bekanta antingen vädrets makter är gynsamma eller regnet öser ner. 

I augusti bjuder kyrkan in till friluftsgudstjänst

På våren anordnar vi en utflykt, Föreningens första utflykt var den 9 maj 1965 och då besöktes Stenstugan vid Hungersvatten.

På hösten har vi en trivselkväll med musik, bildvisning eller berättelser.

Släktforskning och fotokvällar.

Vårt arbete

Är att bevara och underhålla våra byggnader men också Romelandas historia. Att dokumentera händelser, namnge fotografier, ta till vara på gamla och nya traditioner. Det som händer i Romelanda i dag är historia i framtiden.


Gå med

Vare sig du är gammal eller ny Romelandabo, inflyttad eller utflyttad vill vi gärna att du blir medlem i vår förening. Vi välkomnar nya idéer och värdesätter entusiasm från både gamla och nya medlemmar och volontärer. Skicka ett mail till info(snabela)romelandahembygdsforening.se

Årsavgiften är 70 kr för enskild medlem och 100 kr för familj. Inbetalning sker till bankgiro 381-2757 ange namn och adress

Romelanda hembygdsförening enligt GDPR behandlar medlemmarnas personuppgifter på följande sätt. Ordförande, Vice ordförande samt kassör har tillgång till medlemsregister där vi har namn, adress om det är en enskild medlem eller familj, betald avgift. Ev telefon nummer och mailadress. Samtycke utgår vi ifrån då du lämnat uppgifterna då du blev medlem.

Ordförande Mattias Vingren 0303-224012

Vice Ordförande, släktforskning, hemsidan Anette Tuores 0303-13422

Kassör Jan-Erik Karlsson 0303-223519

Museiansvarig Marina Foss 0303-228002

Björn Thorén 0303-223770

Ella Jansson 0303-224129

Barbro Karlsson 0303-223519Ulf Jacobsson 0303-224125

Gunbritt Zachariasson 0303-223795

Lars Thorsson 0303-224087

Ove Bidås 0702-228813

Peter Rodhe 0734-122688

Annelie Oscarsson 0737-731229

Adress till Lid

Valler 170  442 92 Romelanda

Kontakta oss